karinrotem - רילוקיישן


תכנית העבודה מול רשות המסים תלויה במידה רבה בכוונותיכם הסובייקטיביות.

במידה והתגבשה אצלכם החלטה להעתיק את מרכז החיים לארה"ב למספר שנים או להגר לארה"ב, נדרש להתחיל בהכנה לקראת ניתוק תושבות מישראל הן לצורכי מס והן לצורכי ביטוח לאומי. אחרת קיימת חשיפת מס הכנסה ותשלום כפול של דמי ביטוח לאומי.

שהות בחו"ל מעל 183 ימים מהווה חזקה בדין הפנימי בתהליך ניתוק התושבות, אך היא אינה מספיקה לצורך השלמת התהליך.

ע"פ פקודת מס הכנסה ופסיקות רבות של בתי המשפט בנושא, נקבע כי על מנת שתוכלו לקבל הכרה במעמד "תושב חוץ", יש לנקוט בפעולות משמעותיות בטרם היציאה מישראל וכן לאורך כל השהיה בארה"ב, שיוכיחו מעבר לכל ספק שהייתה כוונת ניתוק תושבות מישראל.

במידה ואין כוונה להעתיק את מרכז החיים לארה"ב, מדובר בתכנית עבודה שונה מול רשויות המס וביטוח לאומי.

במצב זה, כאשר מעמד התושבות נשמר, קיימת חובת דיווח לרשויות המס בישראל וביטוח לאומי על ההכנסות שיופקו בארה"ב.

 

תקנות מס הכנסה אומנם מאפשרות לתושבי ישראל לנכות הוצאות שהייה ואחרות אשר הוצאו בייצור הכנסותיכם כגון טיסות, דיור, שכר לימוד ילדים, טיפול רפואי וחופשות מולדת, אך אי ידיעת מלוא הזכויות והכרת הדין על בוריו, יכולה לגרור תאונות מס קשות ולכן רצוי מאוד להיוועץ  עם מומחה במיסוי רילוקיישן לארה"ב


הטיפול בתחום ייעוץ מס רילוקיישן שונה מאדם לאדם, והוא תלוי בעיקר בשני גורמים:

תקופת השהייה מחוץ לישראל בפן כמותי. ובדיקת מרכז החיים בפן האיכותי - כאמור, יש חמישה מבחנים המפורטים בפקודה לצורך קביעת מרכז החיים של הנישום: מקום ביתו הקבוע, מקום מגוריו, מקום עיסוקו, מקום האינטרסים הכלכליים שלו ומקום פעילותו בארגונים שונים. כמו כן, ייבחנו היבטים אחרים אשר אינם מצוינים בפקודה, ובהם ההיבט הסובייקטיבי הבוחן את כוונותיו של היחיד.

על מנת להעניק ייעוץ מס רילוקיישן מיטבי יש לבחון ולשקלל את מכלול הנתונים, ורק אז לקבל החלטה מושכלת מהי הדרך הטובה ביותר להגשת דוח המס של הנישום.

מה כולל ייעוץ מס רילוקיישן?

השירות כולל: שיחת יציאה לגבי היבטי מס בישראל (הייעוץ ניתן לפני היציאה לרילוקיישן), המקיפה את מכלול היבטי המס החלים ברשויות השונות בישראל בעקבות היציאה לרילוקיישן (מס הכנסה, ביטוח לאומי, מיסוי מקרקעין). ייעוץ בנושא מיסוי אקוויטי של עובדים (מניות, אופציות, RSU's). ייעוץ בנוגע למיסוי הכנסות ישראלים בחו"ל ייעוץ לגבי ניתוק תושבות ישראלית לצורכי מס. בניית "תיק ניתוק תושבות" למבצע הרילוקיישן. ייעוץ בניתוק תושבות בביטוח לאומי. המשרד מתמחה גם בהגשת דוחות מס בישראל למבצעים רילוקיישן.
Today, there have been 1 visitors (5 hits) on this page!

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free